Sisteme recunoaștere număr de înmatriculare (LPR) - partea I: Poziționarea camerei

Pentru eficiența funcției LPR, o cameră care suportă această funcționalitate trebuie să fie instalată într-o anumită manieră, astfel încât imaginile cu plăcuțe sunt captate corect. În funcție de producător, funcția LPR mai poate fi numită și ALPR (Automatic License Plate Recognition) sau ANPR (Automatic Number Plate Recognition). Pot exista diferențe în cerințele de amplasare a camerelor și numărul necesar de pixeli. Înainte de alegerea locului de instalare, utilizatorul trebuie să ia în considerare instrucțiuni obligatorii: deschiderea camerei, distanța ce trebuie respectată din locul camerei instalate până la punctul de detecție al plăcuțelor și dimensiunea corespunzătoare a imaginii plăcuței. Iată câteva cerințe comune de instalare pentru camerele Hikvision cu funcție LPR.
 • Lățimea imaginii plăcuței de înmatriculare să fie între 130 - 300 pixeli (optim: 150-200 pixeli)
 • Unghi vedere vertical maxim: 30°
 • Unghi vedere orizontal maxim: 30°
 • Diferența unghiulară dintre marginea orizontală a imaginii și marginea orizontală a plăcuței să nu depășească +/-5°
1. Lățimea imaginii plăcuței de înmatriculare, deschiderile camerelor, zone de detecție.
Pentru a calcula numărul de pixeli ce reprezintă plăcuța de înmatriculare în cadrul imaginii, deschiderile camerelor, înălțimea și lățimea scenei observate de cameră la o distanță dată - prin informațiile de care avem nevoie se includ: mărimea și rezoluția senzorului, distanța focală a lentilelor, cât și distanța de la cameră la punctul de detecție. Mai jos este un tabel cu dimensiunile diverselor tipuri de senzori de imagine.
TipLungime
[mm]
Lățime
[mm]
Diagonală 
[mm]
1/4"3.2002.4004.000
3.5802.6884.800
1/3"4.8003.6006.000
1/2.7"5.2703.9606.592
5.3704.0356.721
1/2.5"5.7604.2907.182
1/2"6.4004.8008.000
1/1.8"7.1765.3198.932
Exemplele de calcul vor fi efectuate pentru cel mai răspândit tip de senzor actual 1/3" cu dimensiuni 3.6 mm x 4.8 mm. În cazul celorlalte tipuri de senzori calculațiile sunt similare.
Schiță a unui senzor de 1/3"
Scurtă analiză a deschiderii observate de sistemul optic senzor-lentile
Deschiderea verticală în relație cu înălțimea senzorului
Deschidere orizontală în relație cu lățimea senzorului
Legendă:
 • h - înălțime senzor
 • H - câmp observat vertical,
 • f - distanța focală a lentilelor,
 • z - distanța dintre lentile și obiect,
 • Φh - deschidere verticală,
 • O - lentile,
 • m - lățimea senzorului,
 • M - câmp observat orizontal,
 • Φm - deschidere orizontală,
 • Rh - rezoluție senzor vertical,
 • Rm - rezoluție senzor orizontal,
 • Pm - numărul de pixeli ce reprezintă plăcuța pe orizontală,
 • Ph - numărul de pixeli ce reprezintă plăcuța pe verticală.
Pentru a calcula deschiderea verticală a camerei putem folosi tangenta unghiului Φh
Calculul pentru deschiderea orizontală va fi similar, astfel formula finală va lua următoarea formă:
Deschiderea verticală poate fi, de asemenea, calculată ca funcție a z distanței de la lentile la obiect și câmpul vertical observat de cameră la această distanță H. Calculele sunt după cum urmează:
Calculul pentru deschiderea orizontală va fi similar, astfel formula finală va lua următoarea formă:
Formula pentru câmpul observat vertical poate fi derivată comparând două formule, tg(Φh/2) = (H/2*z) și tg(Φh/2) = (h/2*f)
Calcularea pentru lățimea câmpului vizual vor fi similare, astfel încât formula finală va lua următoarea formă:
Cu dimensiunea standard a plăcuțelor de înmatriculare în Europa de 0.52 m, formula de calcul pentru numărul corespunzător de pixeli pe orizontal depind de rezoluția orizontală a senzorului, astfel:
Similar, cu dimensiunea standard a plăcuțelor de înmatriculare în Europa de 0.114 m, formula de calcul pentru numărul corespunzător de pixeli pe orizontal depind de rezoluția orizontală a senzorului, astfel:
În cazul unei camere ce a fost deja instalată, există o metodă simplă de verificare a numărului de pixeli din imagine (cadru) ce reprezintă plăcuța de înmatriculare - apletul grafic Microsoft Paint. Pentru a putea calcula, utilizatorul trebuie sa facă un screenshot pe imaginea de la cameră și să o deschidă cu editorul grafic. După marcarea zonei plăcuței de înmatriculare din poză, bara din partea de jos va reda informații legate de numărul de pixeli orizontali și verticali. Având această informație, utilizatorul poate regla distanța focală a camerei pentru a suplinii cerințele unei recunoașteri corecte a plăcuțelor de înmatriculare.
 • 1 - selectați funcția de marcare a apletului,
 • 2 - marcați marginile plăcuței din imagine,
 • 3 - citiți numărul de pixeli din imagine - prima valoarea va reprezenta numărul de pixeli pe orizontală (214 pix), a doua valoare pixeli pe verticală (62 pix).
2.Unghiul vertical al camerei și distanțele de bază.
Toate distanţele, care sunt necesare pentru instalarea corespunzătoare a camerei pot fi calculate cu ajutorul funcțiilor trigonometrice simple. Unghiul vertical α între axa longitudinală a camerei și a planului pe care vehiculul se deplasează (la sol), nu trebuie să depășească 30°. Marcăm înălțimea punctului de instalare camerei ca x, distanța de la punctul unde se face detecția (numărare pe sol, deoarece distanța efectivă este z) ca y, și să presupunem că unghiul vertical α este de 30°. Astfel, putem deduce din următoarele formule:
Diagrama care ilustrează poziționarea unei camere LPR în planul vertical: x - înălțimea locației de montare al camerei, y - distanța orizontală dintre locaţia de montare şi locul de detecţie(măsurat la sol), z - distanța de la cameră la punctul de detecție, α - unghiul vertical.
a) Calcularea înălțimii locației de montare al camerei cu unghiul vertical presupus și distanța orizontală dintre locul de montare și punctul de detectare.
b) Calcularea distanței orizontale dintre locul de montare și punctul de detectare cu unghiul vertical presupus și înălțimea locului de montare al camerei.
c). Calculul unghiului vertical cu înălțimea presupusă a locației de montare a camerei şi distanța orizontală dintre locul de montare și punctul de detectare.
3. Unghiul orizontal al camerei.
Unghiul orizontal β dintre axa longitudinală a camerei și axa longitudinală a vehiculului (sau direcția de deplasare) nu trebuie să depășească 30°.
Diagrama care ilustrează poziționarea unei camere LPR în plan orizontal. Unghiul orizontal β nu trebuie să depășească 30°.
4. Unghiul de înclinare a plăcuţei de înmatriculare.
Diferenţa unghiului dintre marginea orizontală a imaginii şi marginea orizontală a plăcuţei de înmatriculare(înclinare) nu trebuie să depăşească +/-5°. În cazul în care vehiculul se deplasează pe o suprafață înclinată laterală, trebuie luat în considerare acest lucru la instalarea camerei.
Diagramă ilustrând înclinarea maximă a plăcuţei de înmatriculare în raport cu planul orizontal al camerei
Exemplu.
Se calculează înălțimea x a camerei cu senzor de imagine de 1/3" şi o rezoluţie de 1920x1080 pixeli, pentru a păstra unghiul vertical de 30°. Distanţa orizontală y(la sol) de la detecţia punctului până la polul camerei este de 5.2 m. Care va fi distanţa actuală z de la cameră până la locul de detecţie? Care sunt unghiurile de vizualizare, presupunând că distanţa focală este f = 6 mm? Ce zonă va fi văzută de către cameră la distanța z? Cât de mulți pixeli vor reprezenta placa de înmatriculare pe orizontală și pe verticală, în cazul în care dimensiunile sale sunt de 0.52 m respectiv 0.144 m? Aceste numere vor fi suficiente pentru recunoaștere plăcuțelor de înmatriculare, de ex. între 130 şi 300 de pixeli în plan orizontal?
Calcularea înălțimii în locul unde se instalează camera:
Calcularea distanței actuale z de la cameră până la locul de detecție:
Calcularea distanței focale orizontală a lentilelor (f = 6 mm):
Calcularea distanței focale verticală a lentilelor (f = 6 mm):
Calcularea lățimii câmpului vizual al camerei:
Calcularea înălțimii câmpului vizual al camerei:
Calcularea numărului de pixeli ce reprezintă plăcuța de înmatriculare în câmpul vizual orizontal:
Calcularea numărului de pixeli ce reprezintă plăcuța de înmatriculare în câmpul de vedere vertical:
Presupunând că unghiul de 30° pe verticală și distanța orizontală de la punctul de detecție la camera este de 5.2 m, camera trebuie să fie montată la 3 metri deasupra solului. Distanța z de la cameră la punctul de detecție este de 6 m. Cu distanţa focală a obiectivului camerei de 6 mm, unghiurile de vizualizare sunt 43.6° (orizontal) și 33.38° (vertical). Lățimea corespunzătoare și înălțimea câmpului vizual la distanța z sunt de 4.8 m respectiv 3.6 m. Cu dimensiunea plăcuței de înmatriculare de 0,52 x 0,144 m și utilizarea senzorului de imagine de 1/3" cu rezoluția de 1920x1080 pixeli, placa va fi reprezentată de 208 pixeli pe orizontală și pe 34 de pixeli pe verticală. Aceste valori sunt suficiente pentru buna funcționare a sistemelor de recunoaștere a plăcuțelor de înmatriculare(LPR).