Reţele LAN pentru supravegherea video IP

Arhiva bibliotecii
Informaţiile conţinute par a fi neactualizate
Sistemele de supraveghere video bazate pe dispozitive CCTV IP au nevoie de reţele corespunzătoare pentru comunicarea între dispozitive şi pentru transmisia datelor.
Camerele IP trimit informaţii video sau video şi audio sub forma unui şir de date, de obicei comprimate în format MPEG-4 sau MJPEG. Compresia scăderea lăţimii de bandă utilizate şi scăderea calităţii materialului. Unele aplicaţii au nevoie de o rezoluţie mare (de exemplu camerele megapixel) - în astfel de cazuri lăţimea de bandă necesară transmisiunii poate fi foarte mare.
În cazul mai multol echipamente, rata totală de transmisie poate duce la atingerea capacităţii maxime a reţelei.
Dacă reţeaua nu este proiectată, instalată şi utilizată corespunzător, vor apărea probleme în întregul sistem de supraveghere IP.
Rezultatele tipice ale proiectării şi cablării greşite a reţelelor:
  • rate de cadre mici, mai mici decât cele le pot furniza teoretic camerele (capacitatea prea mică a reţelei)
  • pachete lipsă şi retransmisii (transmisii întrerupte)
  • pierderea conexiunii
Reţelele LAN perfomante implică o abordare metodică a fiecărei etape de construcţie, pe baza unor standarde tehnice adecvate.
În acest articol sunt prezentate doar reţelele locale pentru sistemele de supraveghere video IP, bazate pe cabluri UTP.
Procesul de construcţie al reţelei poate fi împărţit în următoarele etape:
  • proiectarea instalaţiilor de comunicare din clădire (luând în calcul traseele de cablu şi reţeaua electrică)
  • proiectarea cablajului
  • planificarea procesului de instalare
  • implementarea
  • punerea în funcţiune
Fiecare etapă trebuie să respecte anumite standarde/reguli.
O nouă clădire ce va fi monitorizată folosind tehnologia CCTV IP necesită proiectarea unei reţele de alimentare pentru dispozitivele IP, calculatoare şi un sistem de împământare.
Reţelele de alimentare trebuie să respecte toate standardele naţionale şi să asigure protecţia împotriva şocurilor electrice. Acest lucru este foarte important să se egalizeze potenţialele. Atunci când un conductor neutru este folosit pentru a conecta carcasele echipamentelor, trebuie ca tensiunea care îl traversează să nu se ridice la un nivel prea mare.
În cazul clădirilor mai vechi, cablarea trebuie verificată şi adaptată la standardele curente.
Următoarea etapă este proiectarea cablajului. Trebuie făcută alegerea între cabluri ecranate şi cabluri neecranate. În funcţie de parametrii de transmisie şi de tipul clădirii trebuie alese cu grijă componentele de susţinere, mascare şi protecţie ale cablurilor.
Un model bun reprezintă baza unei instalări şi a unei funcţionări corecte. Pentru această etapă există deasemenea standarde naţionale ce trebuiesc respectate. Acestea standardizează cerinţele de calitate şi ajută la oferirea unei documentaţii explicite, necesară pentru întreţinerea sistemului de cabluri pe viitor.
Faza finală este reprezentată de funcţionarea corespunzătoare a sistemului. Este foarte important să se efectueze inspecţii periodice. Astfel se pot evita eventualele defecte pe viitor, care ar putea afecta serios funcţionarea sistemului CCTV.
Standarde Europene pentru soluţiile tehnologice folosite în construite şi mentenanţa sistemelor CCTV IP

Etapa de proiectare

Etapa de cablare

Etapa de planificare

Etapa de implementare

Etapa de funcţionare

EN 50310

EN 50173-1

EN 50173-2

EN 50173-3

EN 50173-4

EN 50173-5

EN 50174-1

EN 50174-2

EN 50174-3

EN 50310

EN 50174-1

EN 50174-2

EN 50174-3

EN 50346

EN 50310

EN 50174-1

Descriere scurtă a standardelor:
EN 50173-1:2007
Informaţii tehnologice -- Sisteme de cablare generale --
Partea 1: Cerinţe generale
Acest standard oferă utilizatorilor o aplicaţie pentru un sistem general de cablare şi o piaţă deschisă pentru componente de cablare. O astfel de schemă este flexibilă iar modificările ce pot fi aduse sunt uşor de realizat şi economice.
Acesta este de asemenea şi un ghid pentru instalatorii profesionişti şi îi ajută în cablarea locuinţei în etapa de proiectare sau de recondiţionare.
Instituţiile de standardizare şi de industie reglementează cablaje care sunt compatibile cu produsele din ziua de azi şi care oferă o bază bună pentru dezvoltare pe viitor.
EN 50173-2:2007
Informaţii tehnologice -- Sisteme de cablare generale --
Partea 2: Clădirile de birouri
Cablajele generale folosite în clădirile de birouri (sau în clădirile izolate, campusuri) pot fi pe bază de cupru sau pe bază de fibră optică. Pentru cablajele cu lungimi de până la 2000m există nişte cerinţe suplimentare.
EN 50173-3:2007
Informaţii tehnologice -- Sisteme de cablare generale --
Partea 3: Clădirile industriale
Reguli de implementare a cablajelor pentru o gamă largă de aplicaţii pentru controlul şi monitorizarea clădirilor industriale ( pe bază de cupru sau pe bază de fibră). Acest standard reprezintă o îmbunătăţire a regulilor conţinute de EN 50173-1. Cerinţele suplimentare specifice cablărilor din clădirile industriale se aplică instalaţiilor cu lungimi de până la 10.000m. Acestea includ: a)structura cablării pentru folosire în medii industriale; b)studiu de fezabilitate; c)cerinţe suplimentare impuse de mediu industrial.
EN 50173-4:2007
Informaţii tehnologice -- Sisteme de cablare generale --
Partea 4: Locuinţele
Sistemele de cabluri cu un număr mare de aplicaţii, bazate pe cabluri coaxiale. Ele pot fi instalate într-o parte a unei clădiri sau într-o clădire izolată sau un grup de clădiri. Cerinţele suplimentare se aplică sistemelor de cablu din locuinţele rezidenţiale.
EN 50173-5:2007
Informaţii tehnologice -- Sisteme de cablare generale --
Partea 5: Centre de date
Sisteme de cabluri generale ce pot fi folosite pentru o gamă largă de scopuri de comunicaţie în centre de date. Cerinţele suplimentare se aplică pentru conexiunile de până la 2000m.
EN 50174-1:2002
Informaţii tehnologice -- Instalarea cablajului -- Partea 1: Specificaţii şi controlul calităţii
Cerinţe detaliate şi instrucţiuni pentru specificaţii şi controlul calităţii.
Vocabular/definiţii pentru: -specificaţiile cablajului, -documentaţia despre controlul calităţii, -documentaţia despre cablaj şi gestionarea sa, - instrucţiuni de mentenanţă.
În total sunt 43 de definiţii.
EN 50174-2:2002
Informaţii tehnologice -- Instalarea cablajului -- Partea 2:
Planificarea instalaţiei şi exemple practice din interiorul clădirilor
Cerinţe detaliate pentru planificare instalaţiei, implementarea designului şi mentenanţa cablurilor din interiorul clădirilor. Informaţii tehnologice despre cablurile folosite în sistemele analogice şi digitale de telecomunicaţie. Strategia de design şi principiile de design şi de implementare a cablurile bazate pe fibră optică, pe cupru, în funcţie de aplicaţie şi de mediul de funcţionare. În total sunt 18 definiţii.
EN 50174-3:2005
Informaţii tehnologice -- Instalarea cablajului -- Partea 3:
Planificarea instalaţiei şi exemple practice din interiorul clădirilor
Cerinţe detaliate pentru planificare instalaţiei, implementarea designului şi mentenanţa cablurilor din interiorul clădirilor. Informaţii tehnologice despre cablurile folosite în sistemele analogice şi digitale de telecomunicaţie. Strategia de design şi principiile de design şi de implementare a cablurile bazate pe fibră optică, pe cupru, în funcţie de aplicaţie şi de mediul de funcţionare. Proceduri pentru verificarea conformităţii.
EN 50346:2002 and A.1:2007
Informaţii tehnologice -- Testarea cablajului instalat --
Testarea cablajului instalat
Specificaţiile cerinţelor necesare pentru testarea cablurilor pe bază de cupru şi pentru cele pe bază de fibră optică şi proceduri sigure de testare a capacităţii de transmisie ale sistemelor de cabluri. Fiecare procedură furnizează infromaţii despre: parametrul testat, metoda de măsură, aranjarea, interfaţa cablului, sistemul de calibrare, interpretarea măsurătorilor. Limitele parametrilor testaţi sunt specificate în standardele adecvate.
ISO/IEC 2382-25:1996
Informaţii tehnologice -- Vocabular --
Partea 25: Reţelele locale
Au fost definiţi 75 de termeni în legătură cu reţelele locale, dispozitivele de reţea, protocoalele de transmisie, etc.