Grila de frecvente a canalelor TV (PAL BG/DK)

Tabelarea canalelor. În România este folosit sistemul PAL cu norma TV D/K şi numerotare continuă (după canalul S8 urmează canalul S9). Am prezentat, de asemenea, şi sistemul PAL cu normă B/G folosit mai ales în ţările din Europa de vest. În acest caz, - în unele dintre ţări - există un salt de numerotare între S8 şi S11.
Este o informaţie importantă pentru instalatorii care ar putea fi surprinşi de această neconcordanţă, atunci când programează, spre exemplu canalul de ieșire al unui modulator CVB-C. La programarea unui modulator pentru a include un canal nou în grila de programe deja existentă a unui operator este foarte important a ști ce frecvențe corespund canalelor libere din grilă. Mai jos, vă prezentăm tabele care conţin informaţii cu privire la benzile, frecvenţele, precum şi canalele utilizate în ţările europene.

Denumire bandă

Frecvenţe [MHz]

Canale

Lăţime canal

Frecvenţe [MHz]

Canale

Lăţime canal

 

D/K

B/G

FM

87.5-108.0

UKF–FM

20.5

87.5-108.0

FM

20.5

Canale speciale (frecvenţe joase)

110-174

S01-S08
(S01-S08)

8

111-174

S02-S10

7

FIF - VHF - III

174-230

K06-K12

8

174-230

CH05-CH12

7

Canale speciale (frecvenţe înalte)

230-302

S09-S17
(S10-S18)

8

230-300

S11-S20

7

Canale speciale (hiperbandă)

302-470

S18-S38
(S19-S40)

8

302-446

S21-S38

8

UIF - UHF - IV

470-606

K21-K37

8

470-606

CH21-CH37

8

UIF - UHF - V

606-862

K38-K69

8

606-862

CH38-CH69

8


Atenţie: În tabelul următor, banda BIII are grila de canale identică cu cea din standardul B/G (lăţime canal de 7 MHz), adaptată pentru radio DAB şi DVB-T.
D/K (CCIR)
BandaCanalBanda [MHz]Frecvență centrală [MHz]Purtătoare video[MHz]Purtătoare sunet [MHz]
Canal retur (date)-4-30---
-5-65---
Canal retur (TV)R114.75-21.75---
R221.75-28.75---
BIC148.50 - 56.5052.5049.7556.25
C258.00 - 66.0062.0059.2565.75
C376.00 - 84.0080.0077.2583.75
BII / FM-87.5-108---
Banda CATV IS1110.00 - 118.00114.00111.25117.25
S2118.00 - 126.00122.00119.25125.75
S3126.00 - 134.00130.00127.25133.75
S4134.00 - 142.00138.00135.25141.75
S5142.00 - 150.00146.00143.25149.75
S6150.00 - 158.00154.00151.25157.75
S7158.00 - 166.00162.00159.25165.75
S8166.00 - 174.00170.00167.25173.75
BIII
TV/DAB
E5174.00 - 181.00177.50172.25180.75
E6181.00 - 188.00184.50182.25187.75
E7188.00 - 195.00191.50189.25194.75
E8195.00 - 202.00198.50196.25201.75
E9202.00 - 209.00205.50203.25208.75
E10209.00 - 216.00212.50210.25215.75
E11216.00 - 223.00219.50217.25222.75
E12223.00 - 230.00226.50224.25229.75
Banda CATV IIS9230.00 - 238.00234.00231.25237.75
S10238.00 - 246.00242.00239.25245.75
S11246.00 - 254.00250.00247.25253.75
S12254.00 - 262.00258.00255.25261.75
S13262.00 - 270.00266.00263.25269.75
S14270.00 - 278.00274.00271.25277.75
S15278.00 - 286.00282.00279.25285.75
S16286.00-294.00290.00287.25293.75
S17294.00 - 302.00298.00295.25301.75
S18302.00 - 310.00306.00303.25309.75
S19310.00 - 318.00314.00311.25317.75
S20318.00 - 326.00322.00319.25325.75
S21326.00 - 334.00326.00327.25333.75
S22334.00 - 342.00338.00335.25341.75
S23342.00 - 350.00346.00343.25349.75
S24350.00 - 358.00354.00351.25357.75
S25358.00 - 366.00362.00359.25365.75
S26366.00 - 374.00370.00367.25373.75
S27374.00 - 382.00378.00375.25381.75
S28382.00 - 390.00386.00383.25389.75
S29390.00 - 398.00394.00391.25397.75
S30398.00 - 406.00402.00399.25405.75
S31406.00 - 414.00410.00407.25413.75
S32414.00 - 422.00418.00415.25421.75
S33422.00 - 430.00426.00423.25429.75
S34430.00 - 438.00434.00431.25437.75
S35438.00 - 446.00442.00439.25445.75
S36446.00 - 454.00450.00447.25453.75
S37454.00 - 462.00458.00455.25461.75
S38462.00 - 470.00466.00463.25469.75
 DVB-T2/CTV analogic
BIVC21470.00 - 478.00474.00471.25477.75
C22478.00 - 486.00482.00479.25485.75
C23486.00 - 494.00490.00487.25493.75
C24494.00 - 502.00498.00495.25501.75
C25502.00 - 510.00506.00503.25509.75
C26510.00 - 518.00514.00511.25517.75
C27518.00 - 526.00522.00519.25525.75
C28526.00 - 534.00530.00527.25533.75
C29534.00 - 542.00538.00535.25541.75
C30542.00 - 550.00546.00543.25549.75
C31550.00 - 558.00554.00551.25557.75
C32558.00 - 566.00562.00559.25565.75
C33566.00 - 574.00570.00567.25573.75
C34574.00 - 582.00578.00575.25581.75
C35582.00 - 590.00586.00583.25589.75
C36590.00 - 598.00594.00591.25597.75
C37598.00 - 606.00602.00599.25605.75
C38606.00 - 614.00610.00607.25613.75
C39614.00 - 622.00618.00615.25621.75
BVC40622.00 - 630.00626.00623.25629.75
C41630.00 - 638.00634.00631.25637.75
C42638.00 - 646.00642.00639.25645.75
C43646.00 - 654.00650.00647.25653.75
C44654.00 - 662.00658.00655.25661.75
C45662.00 - 670.00666.00663.25669.75
C46670.00 - 678.00674.00671.25677.75
C47678.00 - 686.00682.00679.25685.75
C48686.00 - 694.00690.00687.25693.75
C49694.00 - 702.00698.00695.25701.75
C50702.00 - 710.00706.00703.25709.75
C51710.00 - 718.00714.00711.25717.75
C52718.00 - 726.00722.00719.25725.75
C53726.00 - 734.00730.00727.25733.75
C54734.00 - 742.00738.00735.25741.75
C55742.00 - 750.00746.00743.25749.75
C56750.00 - 758.00754.00751.25757.75
C57758.00 - 766.00762.00759.25765.75
C58766.00 - 774.00770.00767.25773.75
C59774.00 - 782.00778.00775.25781.75
C60782.00 - 790.00786.00783.25789.75
C61790.00 - 798.00794.00791.25797.75
C62798.00 - 806.00802.00799.25805.75
C63806.00 - 814.00810.00807.25813.75
C64814.00 - 822.00818.00815.25821.75
C65822.00 - 830.00826.00823.25829.75
C66830.00 - 838.00834.00831.25837.75
C67838.00 - 846.00842.00839.25845.75
C68846.00 - 854.00850.00847.25853.73
C69854.00 - 862.00858.00855.25861.75
Banda de frecvențe BV a fost eliberată de serviciile de televiziune în favoarea serviciilor de date mobile. Primul pas a eliminat gama de canale 61-69, al doilea, canalele 49-60. Cu toate acestea, puteți utiliza aceste frecvențe în rețele de cablu și sisteme cu modulatoare TV.