Construction Products Regulation (CPR)
noi standarde pentru cabluri

CPR este o REGLEMENTARE (EU) Nr 305/2011 A PARLAMENTULUI ȘI CONSILIULUI EUROPEAN din 9 martie 2011 ce cuprinde condiții armonizate pentru marketingul construcției produselor și de abrogare a Directivei Consiliului 89/106/EEC (Construction Product Directive). Reglementarea "stabilește condițiile de introducere sau de punere la dispoziție pe piață a produselor pentru construcții prin stabilirea unor norme armonizate privind modul de exprimare a performanței produselor pentru construcții în raport cu caracteristicile lor esențiale și cu privire la utilizarea marcajului CE pe aceste produse." Reglementarea a intrat în vigoare la 1 iulie 2013.
În cazul conductorilor izolați și a cablurilor folosite ca produse de construcții, CPR se bazează pe standardul European armonizat EN 50575:2014, a cărui dată de implementare a fost stabilită ca 1 Iulie 2016. Din acea dată, producătorii/importatorii au avut la dispoziție 12 luni să respecte și adapteze pe deplin noile cerințe. Acest lucru înseamnă că din 1 Iulie 2017 toate cablurile de instalații trebuiesc tratate ca și produse de construcții și sunt subiect pentru noile reglementări. Noile reglementări cer producătorilor să pună în discuții Declarația de Performanță (DoP), cât și să etichetarea produselor ce întrunesc cerințele cu marcaj CE. Producătorul, prin etichetarea produsului în funcție de declarația de performanță, își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului de construcții cu performanțele declarate. Standardul EN 50575 specifică cerințele privind performanța la foc a cablurilor ce vor fi utilizate în sistemele permanente de clădire, ex.: cabluri de alimentare, cabluri de control și comunicații, cabluri de fibră optică:
  • cabluri de alimentare - conductorii izolați și cablurile de alimentare folosite de ex. pentru furnizare de electricitate;
  • cabluri de control și comunicații - conductorii izolați, cablurile simetrice și coaxiale cu conductori metalici folosiți, ex.: în sisteme de telecomunicații, pentru transmisii de date, pentru transmisii TV și semnale FM în rețele RF, în sisteme de control și alarmă;
  • cabluri fibră optică - folosite, ex.: în sisteme de telecomunicații, pentru transmisii de date, transmisii de semnale radio și TV în rețele RF, în sisteme de control și alarmă.
Până acum, conductorii și cablurile erau tratate, exclusiv, ca produse electrice, subiect la reglementările de siguranță a produselor sub directiva LVD (Low Voltage Directive) fiind marcate de producător cu CE. Noile reguli stabilite de EN50575 impun constructorilor (de asemenea importatorilor și distribuitorilor) obligația de a comisiona teste relevante, efectuate de laboratoare certificate, ce vor stabili clasa de rezistență la foc a produselor și tot o dată, să clasifice Declarațiile de Performanță (DoP) cu Euro-clasele corespunzătoare. Euro-clasa unui produs de construcții (inclusiv cabluri de alimentare, control și comunicații) permite clasificarea în funcție de reacția la foc, sub aceleași reguli și criterii, în toată Europa. Marcajele se regăsesc deja pe etichetele multor produse pentru construcții și vor fi necesare în curând pentru toate produsele de acest tip.
Scehma de clasificare a cablului potrivit standardului EN50575
Euroclasă Metodă de testare Criterii suplimentare Przykładowe wyroby
 AcaEN ISO 1716 cabluri fără halogeni 
 B1ca EN 50399
EN 60332-1-2
degajare de fum (s1, s2), 
fără picături / particule aprinse (d1,d2)  
sau acizi (a1)
cabluri fără halogeni  
B2ca EN 50399
EN 60332-1-2
PVC dur, 
cabluri fără halogeni 
 Cca EN 50399
EN 60332-1-2
cabluri fără halogeni 
Dca EN 50399
EN 60332-1-2 
 cabluri din PVC foarte bun
 EcaEN 60332-1-2   fără cerințe cabluri din PVC
 FcaNie spełniające wymagań 
dla kabli klasy Eca
 fără cerințe cabluri din polietilenă sau PVC 
Potrivit CPR și standardului EN50575 există șapte euro-clase ce clarifică reacția la foc a cablurilor: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca împreună cu criteriul adițional ce caracterizează generarea fumului, apariția de picături/particule aprinse și aciditatea de ardere și de descompunere termică a produselor. Clasa Aca definește cablurile non-inflamabile (fără reacție la foc), pe când Fca conține cablurile ce nu îndeplinesc cerințele clasei Eca (ex.: cu performanță nedeterminată). Clasificări adiționale includ:
  • s1, s2 - producere fum,
  • d1, d2 - apariția de picături / particule aprinse,
  • a1 - aciditate.
Cerințele pentru utilizarea cablurilor cu reacție specifică la clasa de incendiu într-un anumit tip de clădire ar trebui să rezulte dintr-o analiză de risc efectuată de proiectantul instalației sau din alte documente formale și legale naționale. Directiva CPR nu impune statelor membre UE cerințe privind tipurile de clădiri și cablurile asociate cu clase specifice de reacție la foc.
Odată cu introducerea claselor europene de reacție la foc, proiectanții și arhitecții au reglementări clare cu privire la utilizarea tipului de cabluri adecvat. Pentru a atinge un nivel mai ridicat de siguranță la incendiu, producătorii de cabluri recomandă utilizarea cablurilor B2CA în clădiri cu destinație specială, care trebuie să îndeplinească cerințe de siguranță foarte ridicate (de exemplu, în spitale, creșe, clădiri înalte, clădiri de birouri și case de bătrâni).
TRISET B2CA E1020_500 – reacție la foc conform CPR – B2ca-s1a,d1,a1.
Cablurile coaxiale sunt împărțite în funcție de impedanța de undă:
  • 50 Ω - Cablurile Trilan pentru sisteme WLAN (2.4 GHz și 5 GHz);
  • 75 Ω - Cablul DIPOLNET și Triset dedicate pentru sisteme de antenă (S/MATV). Folosit pentru transmisia semnalelor DVB-T, FM/DAB și TV satelit (DVB-S/S2).
Cabluri 75 ohm Triset
Cabluri 50 ohm Trilan
Exemplu de marcaj al cablului
Exemplu de etichetare a ambalajului cu marcajul CE pentru un cablu de clasă Eca
Lista cu Declarațiile de Performanță a cablurilor coaxiale
în conformitate cu CPR
codnume cabluDoP 
PL
DoP 
EN
impedanțâreacție la foc
E1010TRISET-113 PROFI 75 ΩEca 
E1015TRISET-113  75 ΩEca
E1016TRISET PLUS75 ΩEca
E1017TRISET-113 PE 75 ΩFca
E1019TRISET-113 HF  75 Ω  Dca 
E1020TRISET B2CA   75 Ω B2ca
E1025TRISET-11 PE  75 Ω  Fca 
E1027 TRISET-11 HF    75 Ω Cca 
E1220 Tri-Shield DIPOLNET  75 Ω Eca 
E1230 DIPOLNET    75 ΩEca
E1231 DIPOLNET PE  75 ΩFca
E1171Tri-Lan 240 PE  50 Ω Fca
E1172Tri-Lan 240  50 ΩEca
E1173Tri-Lan 400 PE 50 ΩFca
M5995CAMSET/YAR  75 Ω Eca 
M5997CAMSET/YAR PE  75 ΩFca
Cablurile cu perechi torsadate sunt folosite pentru transmisia datelor în rețele de telecomunicații și calculatoare, mai ales în rețele Ethernet instalate în clădiri (cablare structurala). Ele sunt compuse din una sau mai multe perechi de fire torsadate și izolate. Torsadarea reduce efectele interferențelor electromagnetice interne sau externe (crosstalk).
Cablurile NetSet pentru cablaj structurat
Lista cu Declarațiile de Performanță a cablurilor torsadate
în conformitate cu CPR
codnume cabluDoP 
PL
DoP 
EN
categoriereacție la foc
E1408NETSET U/UTP5e  Eca
E1410NETSET U/UTP PE+ żel 5e  Fca
E1412NETSET U/UTP PE 5e Fca
E1515NETSET F/UTP 5e Eca
E1517NETSET F/UTP PE 5e Fca
E1608NETSET U/UTP  Eca
E1616NETSET U/FTP6AEca